Maler

Vi gjør det enklere for deg å lage et design til ditt trykk, da vi har eksempler og maler på alle våre produkter som du finner nedenfor. Hvis du bruker malene og følger de retningslinjene som er vist i eksemplene, så tar vi trykkejobben for deg. Maler og eksempler er sortert etter produkt.

Beachflagg

størrelseEksempelMal
Beachflagg Small (803x1650cm) Vis work drawing source file
Beachflagg Medium (803x2450cm) Vis work drawing source file
Beachflagg Large (803x3500cm) Vis work drawing source file

Bilder og skilt

størrelseEksempelMal
20 x 20 cm Vis work drawing source file
20 x 30 cm Vis work drawing source file
30 x 30 cm Vis work drawing source file
30 x 40 cm Vis work drawing source file
40 x 40 cm Vis work drawing source file
40 x 60 cm Vis work drawing source file
60 x 60 cm Vis work drawing source file
60 x 80 cm Vis work drawing source file
80 x 120 cm Vis work drawing source file
100 x 100 cm Vis work drawing source file

Billetter

størrelseEksempelMal
A6 (105 x 148 mm) Vis work drawing source file
A7 (74 x 105 mm) Vis work drawing source file
DIN Large (99 x 210 mm) Vis work drawing source file

Bordbrikker

størrelseEksempelMal
A3 (297 x 420 mm) Vis work drawing source file

Brevark

størrelseEksempelMal
A4 (210 x 297 mm) Vis work drawing source file

Brosjyrer

størrelseEksempelMal
A4 Stående (210 x 297 mm) Vis work drawing source file
A5 Stående (148 x 210 mm) Vis work drawing source file
A5 Liggende (210 x 148 mm) Vis work drawing source file
Kvadrat Medium (148 x 148 mm) Vis work drawing source file
Kvadrat Large (210 x 210 mm) Vis work drawing source file

Dørhenger

størrelseEksempelMal
Dørhenger Enkel (90x 279 mm) Vis work drawing source file
Dørhenger Dobbel (180 x 279 mm) Vis work drawing source file

Ferie -og gratulasjonskorts

størrelseeksempelmal
A5 Stående (148 x 210 mm) Vis work drawing source file
A5 Foldet Stående (148 x 210 mm) Vis work drawing source file
A5 Foldet Liggende (420 x 148 mm) Vis work drawing source file
A5 Large Stående (105 x 297 mm) Vis work drawing source file
A5 Large Foldet Stående (210 x 297 mm) Vis work drawing source file
A6 Stående (105 x 148 mm) Vis work drawing source file
A6 Foldet Stående (105 x 148 mm) Vis work drawing source file
A6 Foldet Liggende (148 x 105 mm) Vis work drawing source file

Flyer

størrelseEksempelMal
A4 (210 x 297 mm) Vis work drawing source file
A5 (148 x 210 mm) Vis work drawing source file
A6 (105 x 148 mm) Vis work drawing source file
Square Medium (148 x 148 mm) Vis work drawing source file

Folders

størrelseEksempelMal
A4 Foldet (210 x 297 mm) Vis work drawing source file
A4 Z-fold (210 x 297 mm) Vis work drawing source file
A5 Foldet (148 x 210 mm) Vis work drawing source file
A5 Tri-fold (148 x 210 mm) Vis work drawing source file
A5 Z-fold (148 x 210 mm) Vis work drawing source file
A6 Foldet (105 x 148 mm) Vis work drawing source file
A6 Tri-fold (105 x 148 mm) Vis work drawing source file
A6 Z-fold (105 x 148 mm) Vis work drawing source file
Kvadrat Small Foldet (98 x 98 mm) Vis work drawing source file
Kvadrat Small Tri-fold (98 x 98 mm) Vis work drawing source file
Kvadrat Small Z-fold (98 x 98 mm) Vis work drawing source file
Kvadrat Medium Foldet (148 x 148 mm) Vis work drawing source file
Kvadrat Medium Tri-fold (148 x 148 mm) Vis work drawing source file
Kvadrat Medium Z-fold (148 x 148 mm) Vis work drawing source file

Klistremerker

størrelseEksempelMal
A4 (210 x 297 mm) Vis work drawing source file
A5 (148 x 210 mm) Vis work drawing source file
A6 (105 x 148 mm) Vis work drawing source file
A7 (74 x 105 mm) Vis work drawing source file
A8 (52 x 74 mm) Vis work drawing source file
Lite (85 x 55 mm) Vis work drawing source file
Kvadrat Small (98 x 98 mm) Vis work drawing source file
Kvadrat Medium (148 x 148 mm) Vis work drawing source file
Kvadrat Large (210 x 210 mm) Vis work drawing source file
Stort format (98 x 210 mm) Vis work drawing source file

Konvolutter

størrelseEksempelMal
C4 (229 x 324 mm) Vis work drawing source file
C5 (162 x 229 mm) Vis work drawing source file
EA4 (220 x 312 mm) Vis work drawing source file
EA5 (156 x 220 mm) Vis work drawing source file
EA5-6 (110 x 120 mm) Vis work drawing source file

Kurs- og konferansemapper

størrelseEksempelMal
1 mm Tykkelse (390 x 349 mm) Vis work drawing source file
5 mm Tykkelse (501 x 351 mm) Vis work drawing source file

Lerret

størrelseEksempelMal
20 x 20 cm Vis work drawing source file
30 x 20 cm Vis work drawing source file
30 x 30 cm Vis work drawing source file
40 x 30 cm Vis work drawing source file
40 x 50 cm Vis work drawing source file
45 x 30 cm Vis work drawing source file
45 x 60 cm Vis work drawing source file
45 x 100 cm Vis work drawing source file
60 x 40 cm Vis work drawing source file
60 x 100 cm Vis work drawing source file
70 x 50 cm Vis work drawing source file
75 x 100 cm Vis work drawing source file
90 x 60 cm Vis work drawing source file
100 x 100 cm Vis work drawing source file
150 x 100 cm Vis work drawing source file

Notatblokker

størrelseEksempelMal
A4 (210 x 297 mm) Vis work drawing source file
A5 (148 x 210 mm) Vis work drawing source file
A6 (105 x 148 mm) Vis work drawing source file
Kvadrat Small (98 x 98 mm) Vis work drawing source file

Plakater

størrelseEksempelMal
A0 (840 x 1189 mm) Vis work drawing source file
A1 (594 x 840 mm) Vis work drawing source file
A2 (420 x 594 mm) Vis work drawing source file
A3 (297 x 420 mm) Vis work drawing source file

Roll-ups

størrelseEksempelMal
Small (85 x 200 cm) Vis work drawing source file
Medium (110 x 200 cm) Vis work drawing source file
Large (120 x 200 cm) Vis work drawing source file

Visittkort

størrelseEksempelMal
Lite (85 x 55 mm) Vis work drawing source file
Foldet Stående (110 x 85 mm) Vis work drawing source file
Foldet Liggende (170 x 55 mm) Vis work drawing source file