Leveringsspesifikasjoner

Det er alltid lurt å sjekke før du bestiller at trykkfilen er i henhold til leveringsbetingelsene. På denne måten vil det ikke dukke opp noen overraskelser, og Happyprinting.no vil levere varene innen forventet leveringsdato.

 

Oppløsning og bildekvalitet

Hvis du bruker bilder, er det fint om bildet er klart og tydelig, til tross for redigering. Ved vanlig utskrift, ser vi helst at de filene du sender har en minimumsoppløsning på 300 DPI. Ved store bilder, hvor disse er på avstand, som plakater, reklameskilt osv., kan du levere filer med lavere oppløsning med minimum 150 DPI.

 

Sider

Sørg for at når du sender inn dokumentet/dokumentene at alle sidene er inkludert. Sidene må leveres som separate sider i leserekkefølge i 1 fil. Sider som er formatert som oppslag kan ikke behandles. Happyprinting.no anser en folder som ensidig og formatet bør være deretter.  Se skissene våre som illustrerer dette.

 

Fargesystem

PMS brukes ofte til utskrift i hjemmet eller med fargeutskrift på 1,2 eller 3. Pass på at du velger PMS og ikke en blanding i paletten din, da er det ikke lenger PMS. Ved PMS vet skriveren nøyaktig hvilken farge det gjelder fordi hver PMS har sitt eget nummer. Du kan velge en fargetone i PMS- farge, i dette tilfellet er tettheten av blekk redusert og fargen er lettere. Ha alltid minst 10% av 1 farge for å sikre at du ikke mister farge.

I fargeutskrift er farger laget av en kombinasjon av CMYK( Cyan, Magenta, Yellow, Black). På CMYK er du ikke bundet til maksimalt 4 farger som med PMS. Det er imidlertid maksimalt 280% fargebelegg. Hvis høyere, blir fargene automatisk tilbakestilt til 280%. Dette for å forhindre at blekket blir for vått og overfører til annet trykt materiale, noe som kan forårsake stygge flekker. Ha alltid minst 10 % av 1 farge for å sikre at du ikke mister farge.

 

Filtyper

Vi vil helst motta trykkfilene dine i PDF (ved store PDF-filer, bruk ZIP dersom dette er nødvendig). Sørg for at navnet på sidene er tydelig merket hvis du sender dette inn som separate PDF-filer. Ved trykkfiler må det være skjæremerker som er synlig og kommer tydelig frem. Under bestillingsprosessen vil du få tilbud om å bruke vårt grafiske redigeringsverktøy. Her kan du enkelt lage PDF-filer for det produktet du ønsker å bestille ved å bruke din egen .jpg, .png og andre grafiske filer.

IFilen som leveres må være større enn nettoformatet. Det vanlige er å legge på 3 mm ekstra på alle kanter. Når man printer til PDF, må man derfor huske å skrive ut på et større sideformat enn nettoformatet. Du kan f.eks. skrive ut på en A3-side når du skal trykke A4-format. Ved eksport fra f.eks InDesign eller Illustrator holder det å markere f. eks. 3mm bleed og crop marks. Da blirdokumentstørrelsen i PDF- filen automatisk litt større enn originaldokumentet, slik at bleed/utfallende info kommer med. Happyprinting.no godtar ikke trykkfiler som leveres i Powerpoint, Word eller andre Microsoft Office - applikasjoner.

 

Linjetykkelse

Fordi det finnes utallige alternativer med skrifter, er det mulig at ønsket skrifttype ikke er tilgjengelig i trykkeriet. Dessverre, når du skriver ut av systemet, vil en annen erstatningstype bli valgt tilfeldig. Dette kan føre til negativt resultat. Vi anbefaler derfor to alternativer:

Konverter skrifttyper til konturer:

  • Bokstavene er erstattet med linjer og har da ingen skriftrelatert informasjon. En ulempe ved dette kan være at ingen flere endringer kan gjøres etterpå, bokstavene er linjer.
  • Du kan også velge å inkludere skriften i filen. De tilsvarende skriftene er derfor inkludert i filen.

 

Formskjæring

Når din trykksak skal ha en spesiell form/utskjæring, benytter vi oss av stanser. Det må lages et stanseriss/en linje som viser hvor formen skal skjæres. Disse linjene kan ikke ligge i selve designet, da vil de ble skrevet ut. Sørg derfor at du sender inn 2 filer, 1 med stanseriss/linjen som skal utskjæres og 1 fil med designet som skal trykkes. Gi filen et klart navn slik at det ikke blir misforståelse på hva som skal skrives ut, ellers kan ikke HappyPrinting avgjøre om den skal skrives ut med eller uten stanserisset/linjene.

 

HappyPrinting kan ikke holdes ansvarlig for uønskede resultater som følge av feil språk og- eller feilstavinger, feil farger eller fargekonvertering etc. Se våre generelle betingelser..